De AWD zoals dit gebied doorgaans genoemd wordt is een brede strook duinen waar alleen maar gewandeld mag worden; fietsen en ander vervoer met wielen is verboden. Afgezien van boswachters, zwaar vrachverkeer voor onderhoud aan het gebied en onderhoudsmedewerkers in busjes. Het is een uniek natuurgebied met een groot bestand aan damherten, reeën en vossen. In de winter is het voor veel vogels een vaste stek omdat het stromende water niet snel bevriest. Mooie gasten zoals wilde zwaan, krooneend en toevallige passanten als de waterspreeuw.

Sinds een aantal jaren staat er een hek om het overgrote delen van het gebied om de damherten binnen te houden. Dat lukt prima - behalve in Zandvoort waar ze elke avond door het dorp scharrelen. Inmiddels wordt een deel van de populatie afgeschoten. Of dat de beste methode is om de wildstand te beheren? Geen idee. Ik denk dat jagen op zich geen erg zinnige vorm van beheer is. Ondertussen is het wel duidelijk dat de populatie wat overheersend aanwezig is. Je struikelt over de damherten. Meer daarover lees je hier.