De paniekboom

Gepost op 26 februari 2016

paniek-9071

Stel je voor: een rijtje populieren. De rust zelve, ook als het hard waait. Dan zwaaien ze samen wat heen en weer. Maar ze staan recht, netjes in de rij en allemaal even hoog. Meestal ook strak langs een rechte weg die langs een recht kanaal loopt. Of stel je een bosje berken voor. Mooie rechte stammetjes, helder zilverwitte stammen en in de zomer frisgroen blad dat in de herfst geweldige mooi geel kleurt. Iets minder in het gelid en de een wat groter dan de ander.

Hoe anders is het bij deze berk. Ik heb geen idee wat hem bezielt en hoe lang hij er al staat maar ik kan het alleen maar uitleggen als ‘boom in blinde paniek’. De takken graaien grillig om zich heen en besluiten om de zoveel tijd om een heel andere kant op te groeien. Meer als een oude eik die eeuwen wind heeft moeten trotseren. Er is wel een flinke tak uitgebroken maar dat is wellicht ook aan zijn eigen onhandigheid te danken.

En een boom in paniek – waar moet die heen? Is er een telefoonnummer voor bomen in nood? Kan ik een bomen-fluisteraar oproepen? Of zie ik het allemaal verkeerd en viert deze boom de ultieme vrijheid om te groeien zoals het hem goeddunkt – een takje hier en een takje daar. Lekker je eigen zin doen. Niet als die stomme populieren in een stomme rij langs een stomme sloot staan, maar vrij, met de wind door je takken.

Ik weet het niet.