Tag: groene jonker

Grutto grutto

Grutto (Limosa limosa) in de Groene Jonker. Raar dat vogels die je vroeger echt overal en nergens in de polders zag inmiddels een ‘kijk, daar zit er een’ status heeft verworven: je kijkt er bijna van op. 90% van de Grutto’s in West-Europa broedt in Nederland en dat aantal is in de afgelopen 15 jaar […]