Amsterdamse Waterleiding Duinen

De AWD zoals dit gebied doorgaans genoemd wordt is een brede strook duinen waar alleen maar gewandeld mag worden; fietsen en ander vervoer met wielen is verboden. Het is een uniek natuurgebied met een groot bestand aan damherten, reeën en vossen. In de winter is het voor veel vogels een vaste stek omdat het stromende water niet snel bevriest.